göz renkleri

•Mavi, Açık Mavi Ve Gri: Pigmentasyon eksikliğinden olur ve böyle renklerin oluşumunu sadece doku iris içi yoğunluğu etkiler.Buna göre göz renkleri mavi yoğunluklu olmalı en

Göz renginizin parlaklığını etkileyen gıdalar

Bazı yiyecekleri 60 gün boyunca düzenli olarak tükettiğinizde, gözlerin renginde değişiklikler olacağı düşünülüyor. İşte hem göz renginizi değiştiren, parlatan hem de sağlığınız için oldukça faydalı

heterokromi- gözler arasında renk farklılığı

  he­te­rok­ro­mi iki göz­de iris renk­le­ri ara­sın­da fark­lı­lık ol­ma­sı­dır. Hi­pok­ro­mik ve­ya hi­per­kro­mik ola­rak göz­le­ne­bi­lir. Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de iris renk­le­ri he­nüz ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­ma­mış­tır. Bu ne­den­le bu dö­nem­de­ki

neden My Lumineyes lazer tekniği ?

bilindiği üzere göz rengini değiştirmek için elimizdeki materyaller sınırlı,kısaca özetlersek 1-renkli kontakt lensler 2-yapay iris implantları 3-lumineyes lazer ve diğerleri(neweye,stroma laser, vs) 4-My lumineyes lazer